Arkitektur handler om at forme og indrette rum

Date Added: februar 4, 2016

Author: Jesper Nielsen

Dog er arkitektur faktisk baseret på det faktum, at man skal forme og indrette rum for at de æstetisk passer til både omgivelserne og de mennesker, der skal bruge rummene til dagligt, hvis det f.eks. er arkitektur i private hjem eller på hoteller. Arkitektur handler om at man ved hjælp af fysikkens love, matematiske udregninger, teknologi, politiske meninger samt etnologi former de bygninger og indretter de rum, der skal bruges for at nå målet for bygherren. Det er altså ikke bare lige et erhverv man går ind i, da der er mange ting man skal have med i overvejelserne når man som arkitekt sætter sig på en opgave. Med etnologiske beregninger tales der om, hvordan de kommende brugere af rummet fungerer, den livsstil de har betyder meget for, hvordan et rum typisk skal indrettes. Heldigvis for arkitekter følger der en livsstilsnorm med hver etnologi, hvilket gør det nemmere at vide hvor de fleste f.eks. ønsker tv’et placeret i forhold til en sofa eller spisebords arrangementet.

At forme et rum arkitektonisk efter materialer

Som tidligere nævnt er det vigtigt at arkitektur falder ind i de nuværende omgivelser, dette har i de sidste 10 år kunnet ses i forbindelse med f.eks. naturlegepladser, hvor der i stedet for tykke jern og metalbarer er blevet brugt naturlige materialer som træ og træflis i stedet for grus eller asfalt.

I disse tilfælde har arkitekterne fået stillet en opgave, hvor de galt om at bruge de materialer, de blev inspireret af fra omgivelserne og samtidig skabe et moderne og funktionelt rum, hvori børn og voksne kunne lege.

Man ser det også på bygningers udformninger, en ny opført bygning, der ligger i udkanten af en by vil ofte have et dekorativt og levende design, fremfor at være en arkitektonisk betonklods. Der har igennem de sidste mange år været en trend, der i bund og grund handler om at få naturen tilbage til storbyerne, når der skal opføres nye bygninger, det er her man rigtig lægger mærke til at arkitektur handler om at forme og indrette rum, der i høj grad flettes ind i filosofien, etnologien og historien om det givne sted bygningen opføres.

Decorum fjerner kontraster mellem arkitekturen og omgivelserne.

Der er som sagt mange ting, der skal med i overvejelserne når man former og indretter nye rum, bygninger og udendørs arealer til privat og offentligt brug udtaler Arkitema.

Siden Antikken er termet ’decorum’ blevet brugt flittigt om det at skabe noget arkitektonisk. Decorum kan oversættes til at noget passer ind, her menes det at noget passer ind i sammenhængen. Dog skal rummet være funktionelt og kunne følge tidens trends, teknologi og etnologi, det kan derfor være en langsommelig affære, som arkitekt, at planlægge formningen og indretningen af et eller flere rum og stadig have de omkringliggende omgivelser, naturen og mange andre faktorer i skak, således at alt relevant får en plads eller et udtryk gennem f.eks. materialer.