Købermægler

Date Added: september 4, 2016

Author: Rasmus Andersen

Ejendomsmægleren som køberrådgiver

En ejendomsmægler må aldrig fungere som repræsentant for både køber og sælger i samme handel. Af samme grund må ejendomsmægleren ikke hjælpe dig som køber med at berigtige handlen (håndtere skøde, tinglysning med videre), når ejendomsmægleren har formidlet salget af den pågældende ejendom. Købermægler

Du kan som køber benytte en ejendomsmægler – eller anden rådgiver – der kan rådgive dig om hele købsprocessen. Køberrådgivning er ikke reguleret af lov om formidling af fast ejendom m.v.

En køberrådgiver kan fx hjælpe dig med, at:

  • søge efter boliger (oprettelse i køberkartoteker)
  • besigtige boligen sammen med dig
  • forhandle med sælger og/eller dennes ejendomsmægler om pris, betingelser med mere
  • skaffe og vurdere relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen
  • rådgive dig vedr. købsaftalen og handlens vilkår mv.
  • udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst
  • håndtere sagsgangen i forhold til offentlige myndigheder (primært tinglysningskontor og kommunen)
  • udarbejde en refusionsopgørelse
  • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Køberrådgiveren kan også rådgive dig om valg af lån og forsikringer samt håndtere de praktiske opgaver i forbindelse med dem. Desuden kan han hjælpe dig med at afklare dit boligbehov og lægge et budget. Men det er oftest bedst at tale med en bank eller anden finansiel rådgiver om budget og finansiering.