Forebyggelse mod rotter med Kloakservice

Date Added: oktober 14, 2014

Author: Bjørg Stenild

Har jeg rotter OG hvad kan jeg gøre?

Rotter er et dyr der har ekstremt let ved at tilpasse sig sine omgivelser og er bestemt ikke et dyr, du har lyst til at have på din grund. Når du bor i byen kan det være svært at undgå at se en rotte i ny og næ, på grund af den store samling af affald og mad, som tiltrækker rotterne i hobevis. Til gengæld er der meget du kan gøre, hvis du gerne vil undgå at få rotterne ind i dit hjem.

Tegn på at du har fået rotter

Der er flere tydelige tegn på at du har fået rotter, som du kan tage udgangspunkt i. Ofte dukker rotter op i efteråret, hvor de store storme med megen nedbør kan tvinge rotterne op af kloakkerne og helt op i dine afløb. Når du først har fået rotter kan det være ekstremt besværligt at komme af med dem igen, så tænk altid forebyggende når det kommer til denne plage. Hvis du er i tvivl om du har rotter i dit kloaksystem kan du hente hjælp med en dygtig kloakservice (Du kan indhente tilbud gratis på kloakservice her). Kloakmesteren vil lave en kloakinspektion med et kloak-tv. Her bliver der sendt et kamera ned i din kloak, hvor det kan ses om der er brud på dit kloakrør og om det skyldes rotter. Der er også andre tegn på at du har besøg af rotter. Rotter færdes i kloakkerne og efterlader sig en meget kvalm og skarp lugt af kloak. derudover kan du genkende rotternes færden på deres efterladenskaber. Deres lorte er sort-brune og ca 17-20 mm lange. Formen er cylinderformet og spidser særligt til i den ene ende. Det kan være svært at se om rotterne er skyld i huller nede i din kloak, uden at bestille en certificeret kloakmester, men rotterne efterlader sig som regel også spor over jorden. Det er ofte tæt på dæksler eller ved husets fundament. Rotter er kendte for at kunne komme igennem ekstremt små huller taget deres størrelse i betragtning. En fuldvoksen rotte er ca 45 mm lang hvor de 20 cm bestå af en lang nøgen hale. Selvom en rotte er stor kan den alligevel komme igennem huller helt ned til 20 mm i størrelsen. Det svarer til en to-krone. Rotter har ikke et særligt veludviklet syn, men til gengæld har de en fænomenal lugtesans. Det er derfor vigtigt at du ikke smider affald på grunden og at du altid har låg på udendørs skraldespande, så du ikke tiltrækker skadedyr.

Hvis rotten har gode forhold og der ikke bliver taget hånd om problemet kan en enkelt rotte formere sig til 800 rotter på et enkelt år. Udover oversvømmelser kommer rotterne heldigvis sjældent op fra kloaksystemerne. Dog skal de have en tør redeplads til at føde unger i, hvilket også fører dem tættere på mennesker. En rotte kan bide igennem al materiale der er blødere end jern, hvorfor de kan komme ind i nærmest hvad som helst hvis de ønsker det.

Forebyggelse mod rotter

Grundet rotternes gode evne til at tilpasse sig og til at formere sig har det vist sig umuligt at udrydde dem. Til gengæld bliver der lavet store indsatser for at begrænse deres færden over jorden. det allervigtigste i bekæmpelsen af rotteplagen er et godt kloaksystem. Det vil sige at korrekt samlede rør og kloakledninger meget sjældent bliver offer for rotter. Det er derfor vigtigt at gøre arbejdet grundigt fra starten af. Afløbsinstallationen skal udføres korrekt, så kloakrørene bliver spulet og renset korrekt. Hvis rørene bliver spulet for hårdt kan der opstå skader, hvor rotterne bliver tiltrukket af madlugt og restaffald. Alpha Omega er dermed at du tager god hånd om dit kloaksystem. Du kan som ekstra forholdsregel opsætte en såkaldt rottespærre, der forhindrer at rotten kan bevæge sig højere op i kloaksystemet. En rottespærre fordrer dog, at man får den renset to gange om året, så kloakken ikke stopper til. Derudover skal du tænke dig om når du vælger materialer til riste og ventiler. Sørg for at få metalriste og sæt metalnet op, hvis du har en vakuumrist, da rotterne ellers nemt vil kunne komme igennem.

Hvis det alligevel sker at du får rottebesøg skal du kontakte kommunens tekniske forvaltning, som sender en rottebekæmper ud. Dertil skal du have fat på en kloakmester til at foretage en kloakinspektion, så du kan se om der er sket svære skader på dit kloaksystem og få rettet de fejl, der eventuelt har lokket rotterne til. Den eneste måde du kan være sikker på at få rotterne ud for bestandigt er netop at få repareret din kloak, så den bliver rotte-sikker, ellers kommer de blot til påny.