Skimmelsvamp – sådan slipper du af med det

Date Added: juni 23, 2017

Author: Erik Olsen

I denne artikel vil vi gennemgå forskellige metoder til at fjerne skimmelsvamp i boligen. Arbejdet bør udføres af professionelle idet der er en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes.

Isafrensning

Det foregår ved, at tøris, der er ekstremt koldt, pulveriseres og under tryk blæses på de overflader, der ønskes renset. Der findes maskiner, som producerer tørisen på stedet, hvilket gør metoden ret brugbar under f.eks. renovering af huse. Isafrensning er meget skånsom mod materialerne og fjerner normalt al skimmelsvampevækst. Metoden er meget fin til rigtigt mange materialer som f.eks. træ, beton, letbeton, stål, aluminium, tegl, pudsede overflader, malede og lakerede flader.

Tørdampafrensning

Der overophedes damp til ca. 150 °C og benyttes et tryk på ca. 8 bar. Metoden er udmærket til mange materialer som f.eks. træ, beton og letbeton, stål, tegl, mange pudsede overflader, malede og lakerede flader. Man skal være opmærksom på, at det kan være svært at komme ind bag rør, i kroge og hjørner, hvor der så må anvendes kemiske midler for at opnå tilstrækkelig renhed.

Afrensning med lava

Metoden ligner meget isafrensning, men i stedet er det meget fine lavapartiker, der ved tryk blæses på overfladen, der ønskes renset. Materíaleoverfladen slibes ren på skånsom vis. Især anvendelig på træ, puds eller malede overflader. Skimmelsvampevæksten fjernes fra materialeoverfladen. I vægt bruges der kun 1/6 lavapartikler sammenlignet med sandpartikler ved sandblæsning. Det betyder, at den efterfølgende rengøring er mindre omfattende end efter sandblæsning.

Afrensning ved sandblæsning

Metoden anvendes til at fjerne skimmelsvampevækst lidt dybere i materialerne – primært puds og beton samt ikke synlige trækonstruktioner. Metoden sviner meget og anvendes i begrænset omfang.

Slibning eller/og fræsning

Helt mekanisk fjernes de yderste lag af materialet og dermed de skimmelsvampe, som har vokset der. Metoden bruges til malede overflader, trægulve, beton og puds. Der skal anvendes støvafsugning med et HEPA-filter. I modsat fald kan man nemt gøre skaden større ved kontaminering med inficeret slibestøv.

Brænding med gasbrænder

Skimmelsvampe kan – i lighed med f.eks ægte hussvamp – ødelægges ved at blive brændt med en gasbrænder. Det er klart, at man skal være omhyggelig med, hvilke materialer, der udsættes for denne påvirkning. På f.eks. en betonkældervæg er metoden udmærket. Kontrollér, at der ikke er asfalt påsmurt – det kan give ganske betydelige lugtgener. Før afbrænding skal de tørre områder støvsuges med en støvsuger med et HEPA- filter.

?