Træfældning – hvorfor og hvordan?

Date Added: oktober 3, 2014

Author: Bjørg

Skal du have fældet dit træ, fordi det er ved at blive for stort, står dårligt eller fordi det er gået ud? Du kan her læse om metoder og sikkerhed omkring træfældning. Hvis du vil være sikker på, at du ikke kommer til at smadre drivhuset ved siden af, eller hvis du ikke har udstyret til at fælde dit træ, kan du gratis indhente tilbud på træfældning her.

Grunde til at fælde sit træ

Der kan være mange grunde til at du ønsker at fælde dit træ. Hvis det er et elmetræ du har på din grund er det formodentligt fordi, træet er blevet ramt af den meget udbredte elmesyge, der ramte landet for mere end ti år siden. Sygdommen tog langsomt sit indtog i hele Danmark og lagde hele alléer ned. Elmesygen er en svampeart som spredes via barkbiller og som resulterer i at træet går helt ud.
Der findes mange forskellige slags sygdomme der kan ramme dine træer og resultere i at de går ud. Et stort gammelt træ der er udgået kan være til fare for omgivelserne. Især når de store efterårsstorme kommer, er det en god ide at have sikret sig, at man ikke har nogen udgåede træer på sin grund. Gamle træer kan også begynde at gå i forrådnelse, hvorfor en træfældning ofte også er det eneste alternativ.
Det er også en meget normal problematik at træet simpelthen vokser sig for stort. I det tilfælde kan man overveje blot at få en træbeskæring, der kan reducere noget af træets trækrone. Ved træbeskæring skal du dog være opmærksom på, at du gerne vil holde træet i live og ikke beskadige det for meget. Det kan være en meget hård proces for træet med en træbeskæring, så derfor bør det som regel gøres henover sommeren, så træet har de bedste vilkår for at overleve. Det har også betydning for træbeskæringen, hvilken art træet er – om det er løvtræ eller et frugttræ. Rådfør dig altid med en anlægsgartner, hvis du er i tvivl.

Træfældning – teknik og sikkerhed

En træfældning er ikke noget du bare lige skal kaste dig ud i. Der er mange faktorer, du skal tage stilling til, såsom placering, træets stand og selvfølgelig træets højde og drøjde.
Derudover kan det være nødvendigt med specialudstyr, især hvis træet står i et tætbefolket område eller op af noget – som et hus eller en garage. Hvis træet står op af noget, der ikke må beskadiges kan du bestille en topkapning. Det er svært at udføre selv, da træet bliver fældet ved at skære det af i dele oppefra og ned. Enten ved at klatre eller ved at bruge en lift. Topkapning ved lift benyttes især hvis træet på nogen måde er “skørt” – det vil sige råddent, dødt eller dårligt egnet til at klatre i.

Hvis du selv vælger at stå for træfældningen skal du have lavet en grundig research. Udover placeringen af træet er der også andre forhold at tage stilling til – for eksempel vindretning og vindstyrke kan have en påvirkning af fældningen. Du skal sørge for at fælde i den mest naturlige faldretning, hvis det er muligt. Det vil sige, at hvis træet står på en bakke eller hvis det i forvejen hælder, er det selvfølgelig også den vej træet naturligt vil falde imod. Hvis du ønsker at træet skal fældes den modsatte vej er det noget sværere. I det tilfælde er det mest anbefalelsesværdigt at hyre professionelle til at stå for træfældningen. En erfaren anlægsgartner vil kunne tilbyde den rette erfaring, muskelkraft og de bedste maskiner, så du undgår at skade mere end højst nødvendigt.