Købsaftaler og andre aspekter ved boligkøb

Date Added: marts 16, 2012

Author: Webmayn

Når du har besluttet dig for en bolig som du er reelt interesseret i, kan du indlede en forhandling med sælger. Her vil i sammen gennemgå alle vilkårene for handlen om den konkrete bolig.

Der er mange forhold der skal tages stilling til. Udover de økonomiske aspekter for selve finansieringen af købet, handler det blandt andet også om hvorvidt der er noget sælger skal have ansvar for at istandsætte inden overtagelsesdagen.

Standarddokumentet som i sammen udformer, skal du huske at gå igennem punkt for punkt så i begge har samme forståelse for hvad der er blevet tilføjet i aftalen.

Grunden til at det er utroligt vigtigt med en udførlig gennemgang af alle dokumenter, er også risikoen for at du finder manglen på samme. Har sælger for eksempel sørget for at få udarbejdet en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er utroligt vigtigt at få med ved alle boligkøb- og salg du nogensinde foretager dig. Det er her du finder beskrivelser af fejl, mangler og skader der eventuelt kunne være på boligen. Er der mange fejl, kan du tillade dig at forhandle yderligere om prisen på boligen.

Er der derimod ikke udarbejdet en tilstandsrapport og du først finder ud af det længe efter overtagelsen af dit nye hus, kan du ikke længere stille sælger til ansvar for hvad end du måtte opdage af skader der som hage kræver økonomisk betingede reparationer.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er meget lig med en skadesrapport. Den indeholder en bygningssagkyndigs registrering af skader på en ejendom og vurderer boligens stand i forhold til lignende boliger. Forhold der er almindelige for normalt vedligeholdte ejendomme af samme art, registreres ikke. Samtidig skal du være opmærksom på, at rapporter fra vidt forskellige huse heller ikke kan sammenlignes.