Spil gratis Torpia DK! :-)

Date Added: september 6, 2011

Author: Petra Stoll

www.torpia.dk

En verden, hvor der herskede samklang og harmoni, blev rystet i sin grundvold ved opdagelsen af Torpia.

Amuletten Torpia, som ifølge sagnet gemmer på ufattelige kræfter, forandrede verden, som den engang var. Ligevægten mellem godt og ondt blev ødelagt, verden brød fra hinanden i to yderligheder: Mennesker, som bar godt i sig, sluttede sig samen, for at skabe et paradis på jord i deres byer, mens de, hvis sjæle var regeret af det onde, helt og holdent forfaldt til deres lavere drifter, for myrdende og ildspåsættende at sprede skræk og rædsel i landet fra dette øjeblik.

I denne tid med de uforenelige modsætninger begyndte søgningen efter den ultimative magt, som skulle blive fremkaldt via kombinationen af magiske amuletter. Med denne magt ville det være muligt at genoprette ligevægten på ny
Således begav begge siderne sig på jagt. Menneskerne styret af det gode satsede derved på deres økonomiske styrke: Via deres handelspartnere fik de informationer om de magiske genstandes opholdssteder. Menneskerne korrumperet af det onde begyndte med at hærge landet og presse de nødvendige oplysninger ud af beboerne fra de omkringliggende landsbyer med magt.

Men begge sider måtte erkende, at dette ikke var tilstrækkeligt. Overladt til sig selv kunne ingen af siderne nå deres mål. Der var ikke andre muligheder tilbage end at arbejde sammen: Broderskabernes skabelsestime. Først via foreningen af deres kræfter blev godt og ondt klar over, at de på denne måde kunne udligne deres svagheder: Pludselig havde de ondes frygtindgydende tropper de indtrængende behøvede råstofkilder og vareleverancer til rådighed, mens de godes driftige og råstofrige byer nu kunne nyde godt af militær beskyttelse. Således styrket kunne begge poler nu igen koncentrere sig om søgningen efter de magiske genstande. Men nu stod de i konkurrence med andre broderskaber, som ligeledes havde kastet sig ud i jagten.

Hvilket broderskab vil det lykkes for som det første at forene amuletterne og fremskabe alle magiske skriftruller? Hvem vil genoprette kræfternes ligevægt? Kapløbet er begyndt!

Torpia er et gratis browserbaseret spil, i hvilket du må beslutte dig for ét af de to sindelag, god eller ond, og kan dyste mod tusinder af andre spillere. Spillet er gratis og kræver ingen downloads, men kan spilles gratis direkte i browseren. Dyk ned i Torpias middelalderlige verden. Slaget venter på dig!

www.torpia.dk