Danske virksomheders outsourcing

Date Added: december 8, 2010

Author: Peter Christoffersen

Flere og flere danske virksomheder benytter sig af muligheden for at outsource en eller flere funktioner til udlandet, for på den måde at opnå en konkurrencemæssig fordel. En rapport udarbejdet af Danmark Statistik, viser, at op imod tyve procent af alle danske virksomheder har outsourcet til udlandet en eller flere gange i perioden 2001-2006. De danske virksomheder har dermed en tendens til at være mere villige til at outsource end deres finske, norske, hollandske og svenske kolleger. En kraftig reduktion af lønomkostningerne er typisk en af de drivende faktorer bag mange virksomheders outsourcingsaktiviteter. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik viser dermed, at næsten 60 procent af de danske, svenske og hollandske virksomheder der har outsourcet peger på besparelser som den største drivkraft.

Denne omkostningsreduktion afspejles også i valget af destination for outsourcingen, da mange af virksomhederne vælger at outsource til de nye medlemslande i EU og forskellige lande i Asien. Disse lande har alle det til fælles, at de alle har et omkostningsniveau der er væsentligt lavere end det er i Danmark. Asien er dermed de Danske virksomheders foretrukne outsourcingsdestination, da en tredjedel af alle danske virksomheder der outsourcer, vælger at outsource deres funktioner dertil. Lande såsom Indien, Kina og Filippinerne er alle populære destinationer, og det er især områder såsom industriel produktion og IT der bliver outsourcet til disse lande.

Det at outsource har igennem mange år været synonym med et massivt tab af arbejdspladser i det land som den outsourcende virksomhed er placeret i, men dette afvises dog af Danmarks Statistik i selvsamme undersøgelse. Denne undersøgelse påpeger, at der årligt bliver flyttet 6.300 arbejdspladser til udlandet som en direkte konsekvens af outsourcing. Undersøgelsen understreger dog også, at de virksomheder som outsourcer i samme ombæring skaber 1.800 danske arbejdspladser, hvilket resulterer i et nettotab af arbejdspladser på 4.500. En stor del af de arbejdspladser der bliver flyttet til udlandet bliver udført af ufaglært arbejdskraft, hvorimod en stor del af de arbejdspladser der skabes bliver udført af faglærte arbejdere og har oftest akademisk karakter. Undersøgelsen konkluderer dermed, at det at outsource på lang sigt gavner det danske samfund, da fordelene ved at outsource, både på lang og kort sigt, overstiger de ulemper der nu og engang er forbundet med det at outsource.