Outsourcing – hvor til?

Date Added: december 3, 2010

Author: Peter Christoffersen

Flere og flere Danske virksomheder vælger at outsource en eller flere af deres forretningsområder, for på den måde at opnå konkurrencemæssige fordele. Men hvilke lande outsourcer de til, og hvorfor? Dette er temaet for denne artikel.

En rapport udarbejdet af Outsourcing Research Network har klarlagt, hvilke lande amerikanske og europæiske virksomheder oftest outsourcer til i bestræbelserne på at opnå besparelser eller få adgang til en specialviden som ellers ikke var mulig at udnytte. Rapporten viser at lande såsom Kina, Indien, Filippinerne og Canada alle har formået at gøre sig gældende indenfor hver sit område.

Kina har især formået at gøre sig gældende indenfor produktudvikling og indkøb, og mange vestlige virksomheder har dermed valgt at outsource hele produktudviklings- og indkøbsafdelinger til Kina, for derigennem at opnå store besparelser og deraf afledte konkurrencefordele.

Indien har derimod formået at gøre sig gældende indenfor stort set alle områder, og er dermed det land som flest virksomheder foretrækker at outsource til. Funktioner såsom IT, kundeservice, indkøb og produktudvikling bliver alle outsourcet til Indien i et relativt stort omfang.

Filippinerne er en relativ ny spiller på markedet for outsourcing. De har dog formået at bide sig fast som værende mange virksomheders foretrukne outsourcingsdestination indenfor områderne IT og kundeservice. Filippinerne har indenfor disse to områder formået at tiltrække omkring 30 procent af de virksomheder der har valgt at outsource præcis disse to funktioner. Filippinerne er foretrukket af mange, fordi arbejdsstyrken i Filippinerne er god til at snakke engelsk, hvilket kombineret med et højt kompetenceniveau gør Filippinerne til et attraktivt land for mange vestlige virksomheder. Mange virksomheder har igennem de seneste år outsourcet hele IT og kundeserviceafdelinger til Filippinerne i håb om at opnå besparelser, og disse virksomheder har dermed bidraget til den høje vækst som har præget Filippinerne igennem de seneste år.

Canada er et land som springer lidt i øjnene i relation til outsourcing. Omkostningsniveauet, herunder lønniveauet, er meget højere i Canada end i både Indien, Kina og Filippinerne, og det er dermed ikke de store besparelser, man som virksomhed opnår ved at outsource til Canada. Det er dermed på baggrund af de faglige kompetencer som Canada har at byde på at man som virksomhed vælger at outsource dertil. Det er derfor især indenfor for finansielle serviceydelser at Canada tiltrækker megen af den globale outsourcing.

Det er vigtigt at påpege, at de fire ovennævnte lande alle har deres styrker og svagheder. Et specifikt valg skal dermed træffes på baggrund af mange overvejelser for og imod, hvor man også tager karakteren af outsourcingen i betragtning.