Outsourcing

Date Added: december 1, 2010

Author: Peter Christoffersen

Outsourcing er blevet mere og mere populært iblandt danske virksomheder, på trods af at det at outsource for få år siden var et regulært skældsord. Dette syn på outsourcing har dog ændret sig drastisk, og flere og flere danske virksomheder vælger i dag at outsource en eller flere arbejdsopgaver til en ekstern partner i håb om at opnå besparelser og effektiviseringer. Denne udvikling er blevet påvist i en analyse udarbejdet af det globale konsulentfirma Accenture, som har undersøgt danske virksomheder med over 400 ansatte og deres brug af outsourcing.

Undersøgelsen, som Accenture foretog, påviste blandt andet, at 43 procent af virksomhederne i analysen havde 10 eller flere outsourcings-kontrakter kørende med en eller flere partnere. Disse kontrakter indgå som sagt for at opnå besparelser og effektiviseringer, men de har også et andet formål. Danske virksomheder kan igennem outsourcing få adgang til en specialviden som de ellers ikke ville have adgang til. Det danske marked er simpelthen i mangel af kvalificeret arbejdskraft, og også her har outsourcing vist sig at være en fordel.

Accentures analyse påviser derudover, at de danske virksomheder får mere og mere ud af deres outsourcings-aktiviteter. 78 procent af de adspurgte virksomheder fremhæver således, at de er blevet bedre til at tilpasse deres bemanding, 73 procent har fået skarpere fokus på kerneforretningen, mens 71 procent har fået adgang til special-kompetencer. Og sidst men ikke mindst – 59 percent har opnået besparelser. Accentures undersøgelse påviste, at det først og fremmest er besparelser der får danske virksomheder til at engagere sig i diverse outsourcings-aktiviteter, og de besparelser skal gerne være på 20 procent eller derover.

Undersøgelsen peger derudover på en lang række forretningsområder som oftest bliver outsourcet, og her er det ikke overrasende, at IT er en af de områder som oftest bliver udliciteret til en ekstern partner. Områder såsom drift og vedligeholdelse af IT bliver dermed oftest outsourcet i håb om at opnå besparelser og adgang til specialviden.

Accenture afslutter deres undersøgelse ved at påpege, at markedet for outsourcing i Danmark har en lys fremtid, på trods af at der bliver længere og længere imellem de helt store kontrakter i millionklassen.