ADR kursus fra Chemtox-Trotters – en af Skandinaviens førende rådgivere

Date Added: juli 7, 2009

Author: floyd hamilton

Kategori:

ADR 2009 er den Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. ADR-konventionen indeholder regler for af- og pålæsning, forsendelse, mv. samt en række standarder der omhandler klassificering, fremstilling, kontrol og testning af emballage.

Hvis din virksomhed beskæftiger sig med distribution af farligt gods, er det absolut nødvendigt at være rigtig godt inde i ADR konventionen.

En rigtig god måde at sørge for dette er at sende dine ansatte på et ADR kursus hos en kvalificeret partner.

Chemtox-Trotters er en af Skandinaviens førende rådgivere inden for transport af farligt gods. Chemtox-Trotters tilbyder en række kurser inden for ADR. Blandt andet:

• ADR kursus – Kørsel med farligt gods i små mængder
• ADR kursus – Grundkursus – stykgods
• ADR kursus – Fornyelse af stykgodsbevis (div. Klasser)