Certificeret energimærkning

Date Added: oktober 12, 2011

Author: Syddansk Miljø

Siden 2010 har det været lovpligtigt for sælger eller udlejer af en bygning at få udført en energimærkning. Faktisk skal energimærkningen være tilgængelig allerede inden bygningen bliver sat til salg hos en ejendomsmægler. Det betyder, at det ofte haster for sælger eller udlejer at få udført energimærkning af ejendommen, og det er her SMER – Syddansk Miljø & Energi Rådgivning – kommer ind i billedet.

SMER er en del af et landsdækkende netværk af energirådgivere, som med kort varsel kan rykke ud for at gennemgå din bygning og udføre en energimærkning. Uanset hvor din ejendom ligger i landet, er der en SMER medarbejder eller en samarbejdspartner parat til at udføre en energimærkning for dig.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at energimærkningen er lovpligtig for alle ejendomme, uanset om det er boliger eller erhvervsejendomme, som skal sælges eller udlejes. Vel at mærke hvis salget eller udlejningen foregår gennem en ejendomsmægler. Hvis der er tale om privat salg eller udlejning, stiller loven ikke krav om energimærkning.

Denne bestemmelse er kommet ind i lov om fremme af energibesparelser af bygninger, der administreres af Energistyrelsen. Ligeledes er ejendomsformidleren pr. 1. juli 2010 forpligtet til at synliggøre energimærket ved annoncering eller anden markedsføring.

Formålet med energimærkning er at synliggøre energiforbruget i en bolig eller et erhvervslejemål. Tanken er, at køber eller lejer kigger på energimærkningen og bruger det som en af de parametre, der er udslagsgivende for, hvilken bolig man vælger. I sidste ende håber man, at energimærkning på den måde i sidste ende vil føre til mere energieffektive boliger.