Involver medarbejderne – og tag det første skridt mod en succesfuld forandring!

Date Added: juli 15, 2008

Author: Bo Folkmann

Tag det første skridt mod en succesfuld forandringen!
Ledelsesgruppen som anerkender den enkelte medarbejders modstand mod forandringen og ikke udelukkende ser en forandring fra den forretningsmæssige synsvinkel – selv når forandringen er essentielt for forretningens overlevelse – har taget det første skridt mod en succesfuld implementering.

Uanset niveauet i organisationen er medarbejderne, som deltager i forandringen, individuelle personer. Og det er den enkelte person som vælger om forandringen skal være en succes eller fiasko. Hvis man ikke ser en forandringen fra det individuelle niveau vil vi aldrig kunne gennemføre større organisationsændringer.

Ledere som ignorerer modstand mod forandring lærer hurtigt hvordan modstand kan stoppe forandringen førend forandringen er afsluttet. En Gartner Group undersøgelse viser en succesrate på kun 35 til 40 procent for teknologi og systemdrevne forandringer, medens større forandringer har en succesrate på 28 procent.

Involver medarbejderne!
Medarbejderne skal involveres og det kan være hård. Når man starter et forandringsforløb, anbefales det at man starter med ledelsen og efterfølgende taler med alle niveauer i organisationen omkring årsagen og nødvendigheden af en forandring, og hvilke nye kompetencer som forandringen vil medfører.

Medarbejderne vil i langt højere grad acceptere og støtte op om forandringen hvis de ved hvad der forventes i de enkelte forandringsfaser. Samtidig medfører processen at medarbejderne, i kraft af deres erfaringer, tilfører forandringsprocessen nye ideer, som forbedre planlægningen, spare omkostninger og fjerner noget af den potentielle modstand mod forandringen.

Strategisk kommunikation.
Organisations kommunikation spiller en central rolle i enhver forandringsstrategi. Når medarbejderne forstår årsagen til forandringen, kan ledelsen nemmere planlægge og styrke kommunikationen med planlagte, praktiske, målrettede og endda inspirerende informationer.

Ifm. en ny vækststrategi for en hardwareleverandør, hvor det var nødvendig med en integration af leverandørens hardware med unikke softwareløsninger. Betød dette en helt anderledes måde at sælge på. Fra at sælge hardware skulle der nu sælges systemer, og kunden blev knyttet til hardwareleverandøren på en helt anden måde med en kontrakt.

Medens systemsalget var nemt at forstå, så var den nye kontraktproces kompliceret. Ved at integrere softwarepartnerne med hardwareleverandørens salgsstyrke, var virksomheden i stand til at identificere salgsbarrierer, og sammen udviklede og beskrev de hvorfor den nye kontraktsalgsproces var nødvendig.

I forbindelse med den ændrede salgsproces, iværksatte virksomheden en uddannelsesforløb, og en 18-måners annoncekampagne som støtte til salgsprocessen. Kampagnen indeholdt et kick-off møde, annonceringer, gaver og nyhedsbreve som beskrev det nye systemprodukt. Salgsgruppen udarbejdede også systematiske tilbagemelding fra kunderne og markedet.

Nøje planlagte informationer blev kommunikeret præcist og klart således at medarbejderne var klar over hvad som foregik, og hvordan den nye salgsproces indvirkede i deres eksisterende jobfunktion, og hvilke kompetencer som – gennem træning og læring – skulle ændres.

Kombiner kommunikation, træning og belønning.
Nye processer og virksomhedssystemer har er stor indvirkning på medarbejdernes jobsituation. Det giver derfor mening, at forandringsstrategien indeholder en kommunikations-, uddannelses- og belønningsplan.

I ovennævnte salgscase var et af nøgleelementerne i forankringen af den nye salgsproces, et omfattende uddannelsesprogram tilpasset den enkelte, salgs-teamet, forretningsområder og de geografiske områder. Uddannelsen indeholdt en slags hotline, e-Learning, og lokalt salgstræning af eksperter, som supporterede de enkelte salgsgrupper og medarbejdere. Træningen sikrede at salgsorganisationen kunne arbejdede med den nye salgsproces og fuldt forstod transformationen fra at forstå “hvorfor” til at forstå “hvordan”.

Læs hele artiklen HER: http://www.in2change.dk/Forandringsledelse/ForandringsViden/Forandringsprocessen/involver_medarbejderne.html