Gensidige fordele ved online handel

Date Added: august 25, 2011

Author: webmayn

Når der foretages køb på internettet, er det fordelagtigt både for den sælgende virksomhed og dig som forbruger!

Når en virksomhed går online, får denne adgang til nye kunder og markeder, der ikke er mulige for en fysisk butik. Dette kan resultere i større udbytte og potentiale for at lave mersalg på eksisterende kunder, der allerede køber i virksomhedens fysiske butik. Virksomheden kan ligeledes spare penge ved at fjerne mellemleddet og sælge på første hånd til dig som køber.

Besparelsen kommer også dig til gode, men ligesom butikker i det fysiske rum ikke er ens, er online butikker det heller ikke. Det kan derfor betale sig at være omhyggelig inden man foretager et valg. Der er blandt andet stor forskel på service, leveringstider og priser og det kan derfor være en god idé at sammenligne de mange muligheder, f.eks. via pricerunner.dk, inden et køb foretages. Vil man undgå at løbe store risikoer ved indkøb på nettet, er det en god idé at købe varer der er nogenlunde gennemskuelige i forhold typiske faktorer såsom kvalitet.

Den største fordel ved e-handel må da siges at være den individuelles mulighed for at handle når tiden og lysten er der. Fra forbrugernes synspunkt, er det også blevet nemmere at sammenligne priser og varer.

Leder man efter skjorter online, vil alle tænkelige valgmuligheder befinde sig et klik væk samtidig med, at diskussionsforummer og anmeldelsessider som www.trustpilot.dk, har gjort det muligt at lave anmeldelser om virksomheder eller læse andres inden man vælger hvem der skal have fornøjelsen af ens penge.