Hvad er en kontrakt?

Date Added: september 15, 2008

Author: Nora Zavalczki

Jeg husker meget tydeligt en scene fra en 70’er-komedie, hvor filmens uheldige helt ved et uheld bliver forlovet med en ung dame og derefter bruger hele filmen på at udtænke nogle vanvittigt morsomme måder at slippe uden om denne forlovelse på. I slutningen af filmen hæver fyren forlovelsen, får en ordentlig lussing af den oprevne kvinde og får straks at vide, at hun vil sagsøge ham for løftebrud.

For dem, der ikke er gamle nok til at kunne huske det, var en forlovelse i 1970’erne en meget alvorlig sag, eftersom en forlovelse blev anset som en kontrakt, og man kunne rent faktisk blive sagsøgt for at hæve den og dermed ikke fuldbyrde forlovelsen. Lovgyldigheden af denne form for kontrakt blev senere ophævet, men hvad er en kontrakt helt præcist?

Lad os først definere begrebet kontrakt. En kontrakt er en juridisk bindende aftale mellem to eller flere parter.

Det hjælper os måske ikke så meget, eftersom alle kontrakter er aftaler, men ikke alle aftaler er kontrakter. Lad os se på et eksempel: Hvis to mennesker enes om at mødes på en café klokken syv, er det ikke en kontrakt, så der må være nogle andre kriterier for, hvad en kontrakt er. For at afgøre hvorvidt en kontrakt er bindende, er man nødt til at stille tre spørgsmål.

1. Er der blevet udformet en kontrakt? For at der kan være tale om en juridisk bindende kontrakt, skal følgende kriterier være opfyldt.

• Tilbud og accept. Én af partnerne skal have fremsat et tilbud, som den anden part ubetinget anerkender. Hvis Gert for eksempel tilbyder at sælge Mark sin båd for 45.000 kr., og Mark accepterer dette mundtlige tilbud, ville det blive anset som en kontrakt, under forudsætning af, at andre kriterier også var opfyldt.
• En intention om at skabe et retsligt forhold. Intentionen med aftalen skal altid have været, at den i tilfælde af eventuelle strider, skulle underlægges en domstol.
• Køb eller udveksling af værdigenstande. I den simpleste betydning, skal der være et debet- eller kreditelement for begge parter. Ved bådsalget overgiver sælgeren for eksempel sin båd, men får 45.000 kr. til gengæld – og modsat overgiver køberen de 45.000 kr., men får til gengæld overdraget ejerskabet af båden.
• Habilitet. Begge parter skal være i stand til at træffe juridisk bindende aftaler. Mindreårige og folk, der ikke er ved deres fornufts fulde brug, kan for eksempel ikke uden videre indgå kontrakter.
• Format. I nogle tilfælde skal en kontrakt have et bestemt format. For eksempel skal nogle kontrakter være skriftlige.

2. Er aftalen anerkendt og har retskraft? Nogle kontrakter bliver dømt ugyldige på grund af faktorer som for eksempel fejl eller uretmæssig påvirkning. Det kan for eksempel være fejl på en faktura, der er markeret ”med forbehold for fejl og udeladelser” eller eksemplet med en tvungen indgåelse af aftale.
3. Hvornår afsluttes parternes forpligtelser, og hvilke retsmidler kan anvendes ved kontraktbrud?

Disse er alle de kriterier, der skal opfyldes, for at noget kan anses om en kontrakt. Den egentlige tegning af en forretningskontrakt ville, som man måske kunne vente, næsten med sikkerhed kræve hjælp fra en advokat. Men forestil dig, at kontrakten var indgået med en udenlandsk part. I det tilfælde ville det være nødvendigt at søge hjælp hos et oversættelsesbureau med ekspertise i juridisk oversættelse for at undgå fejl eller udeladelser, der kunne gøre kontrakten ugyldig.

Artikelen er skrevet af Lingo24 oversættelsesbureau som tilbyder seriøs oversættelser i mange sprog. Hos Lingo24 kan du få din oversættelseservice lavet i Århus