Hvad man skal vide, inden man lærer arabisk

Date Added: oktober 6, 2008

Author: Nora Zavalczki

De seneste verdenspolitiske og økonomiske begivenheder har sat fokus på det arabiske sprog, men de har også lukket op for en verden med muligheder for alle, der er fremsynede nok til at overveje at lære arabisk. Hvis man studerer flittigt, åbner der sig spændende karrieremuligheder for de dygtige studerende, f.eks. freelanceoversættelse, oversættelser for organer som FN, internationale bankjobs eller undervisnings- og forskningsstillinger.

USA og mange andre regeringer har udtalt, at de anser arabisk som et kritisk sprog, og det understreger vigtigheden af arabisk. Derfor er der mange stipendier fra universiteter og højskoler både i USA og Europa.

Er arabisk så et svært sprog at lære? Det kræver i hvert fald en større indsats at lære arabisk end de fleste europæiske sprog, og det er der to grunde til. For det fårste skal man lære at læse og skrive en unik skriftform, som slet ikke ligner vores latinske skrift. For det andet har arabisk mange direkte former og dialekter, hvilket betegnes som multiglossar. For at få succes i arabisk skal man kende mindst to af følgende dialekter: moderne standardarabisk, der bruges til formelt brug, og et af de hverdagssprog, der bruges i uformelle sammenhænge i arabisktalende lande.

Selv om det er krævende, er det slet ikke umuligt at lære at beherske arabisk. Det kan være motiverende at se stigningen i professionelle arabiske oversættelsestjenester, der tilbydes af dokumentoversættelsestjenester i London, hvilket vidner om et stigende antal kvalificerede oversættere.

Lad os se på nogle andre informationer om arabisk, som en kommende studerende måske vil finde nyttige.

Arabisk hører til den semitiske sproggruppe, som også omfatter amharisk, hebraisk og maltesisk. Arabisk er et af de mest udbredte sprog i verden, og selv om der ikke findes nogen officielle tal, anslår nogle vurderinger antallet af personer med arabisk som modersmål til omkring 186 mio. Da standard arabisk er islams officielle sprog, vil det faktiske antal, der også omfatter folk med arabisk som andetsprog, være mange millioner højere.

Som tidligere nævnt er den udgave af arabisk, der bruges i formelle situationer, på tv, i aviser og i offentlige anliggender, moderne standardarabisk. Det er en slags klassisk arabisk, der bruges i Koranen, men det er frem for alt et middel til forstøelse.

Der er mange uformelle former for arabisk spredt over alle de arabisktalende lande, men de fleste af dem forstås ikke fra det ene land til det andet. En arabisktalende yemenit vil formentlig ikke kunne forstå en arabisktalende tuneser, med mindre de anvender standardarabisk, som de har lært, da de studerede Koranen.

Skriftligt arabisk, som f.eks. hebræisk, bruger rækker af tre bogstavvokaler som rod til at gengive et ords overordnede mening, og et system af dialektmarkører og konsonanter med mellemrum til at angive ordet og skabe varianter. Derfor formidler k t b tanken om skrift, mens dialektmarkører bestemmer ordet som kutub (bog). Men ved at tilføje visse bogstaver får og efter roden kan man gengive varianter af roden såsom kontor, bibliotek eller forfatter.

Udstyret med lidt forudgående viden er det lidt mindre afskrækkende at lære arabisk, og sproget fremmer en akademisk interesse. Hvis man hertil føjer flid og en vilje til at få det til at lykkes, venter en givtig og indbringende karriere på den succesfulde studerende.

Lingo24 tilbyder seriøs oversættelsestjenester i mange sprog. Hos Lingo24 kan du få din oversættelseservice lavet i århus.