Om Kapitalpensioner. Tilbagekøb eller salg?

Date Added: september 22, 2008

Author: Nora Zavalczki

I Storbritannien kan en særlig type kapitalpension, der fungerer som en livsforsikring med udbetaling og bruges til at betale af på huslån, handles som værdipapir, de såkaldte “endowment policies”. Mange af disse forsikringer, der blev solgt i 80’erne og 90’erne, blev solgt på et forkert grundlag. Ved deres ikrafttrædelse blev der stillet urealistisk høje forventninger til deres sandsynlige forrentning 25 år senere, og som følge deraf vil mange komme i en stor økonomisk klemme, når det bliver tid til at betale deres huslån ud. Det har medført, at mange indehavere af disse forsikringer overvejer at genvinde noget af værdien fra deres underpræsterende forsikring ved enten at tilbagekøbe eller sælge den.

Eftersom der stadig er værdi og fortjeneste at hente for nye investorer på disse gamle forsikringer, er der opstået et let marked for disse uønskede forsikringer. Faktisk er der blevet dannet mange virksomheder og fonde, der nu enten handler med dem eller køber og beholder gamle forsikringer til disses forfaldstidspunkt.

Disse handlede forsikringsbeløb er også aktive i udlandet, hvor en gruppe udenlandske investorer er villige til at investere i dem. Og det er langt fra sjældent, at en virksomheds eller fonds prospekt bliver sendt til et oversættelsesbureau i Storbritannien til lokalisering og derefter distribueret gennem deres europæiske afdelinger.

Men hvad er den bedste løsning for de uheldige oprindelige ejere af disse forsikringer med henblik på at genvinde det størst mulige beløb fra deres forsikringer – tilbagekøb eller salg?

Lad os først kigge på alle mulighederne:

1. Tilbagekøbe forsikringen af det udstedende livsforsikringsselskab.
2. Hvis pengene behøves til at lette midlertidig pengemangel, kan det være muligt at låne med sikkerhed i forsikringens værdi. Den udstedende enhed kan måske udlåne mod sikkerhed i forsikringen, eller alternativt kan forsikringen bruges som sikkerhed for et banklån.
3. Hvis de månedlige afdrag giver problemer, kan forsikringen ”betales ud”. Derved ophører alle månedlige afdrag, men det resulterer dog i en reduceret udbetaling på forfaldstidspunktet.
4. Forsikringen kan sælges på auktion eller på andenhåndsmarkedet til én af de førnævnte virksomheder eller fonde, som køber disse forsikringer.

Før forsikringen afvikles, er det værd at bemærke, at ejerskabet af en sådan forsikring giver visse fordele; først og fremmest den indbyggede livsforsikring og dernæst muligheden for en uventet fordel skulle forsikringsselskabet ændre sig til et aktieselskab, og forsikringen er udstedt af et gensidigt livsforsikringsselskab. Ved at sælge eller tilbagekøbe en forsikring af denne type, mister man disse fordele.

Endelig vil den modtagne pris næsten altid være den faktor, der afgør, om man vælger at tilbagekøbe eller sælge en forsikring. Når det er sagt, kan man I GENNEMSNIT regne med at få mellem fem og tyve procent mere ved at sælge forsikringen end ved at tilbagekøbe den. Uanset hvad kan det anbefales, før man tager sin beslutning, at få en tilbagekøbspris fra det udstedende livsforsikringsselskab, indhente flere forskellige tilbud fra nogle af de talrige selskaber, der forestår salg af handlede forsikringer for offentligheden og, som altid, at rådføre sig med sin finansielle rådgiver.

Lingo24 oversættelsebureauer tilbyder oversættelser i mange sprog og gratis nyttige udtryk på verdens mest talte sprog.