Oversættelse af økonomiske begreber – candlestick-diagrammer

Date Added: juni 24, 2008

Author: Nora Zavalczki

Alle finanshuse, banker, børsmæglere og ”trading floors” bruger en lang række forskellige analyseværktøjer til at holde øje med finansielle indekser og udviklingen på råvaremarkederne. De fleste har interne publikationer, der forklarer grundlæggende værktøjer og metoder brugt til analyse i forbindelse med aktiehandel.

Disse er opslagsværker er både for nybegyndere og erfarne analytikere, men publikationerne bliver også tit sendt til internationale virksomheders udenlandske afdelinger. Det kræver en klar og præcis oversættelse udført af professionelle fagfolk med ekspertise inden for økonomisk oversættelse, før materialet afsendes.
(http://www.lingo24.com/finance_and_banking_translations.htm)

Hvorfor vælge professionelle oversættere? Begreberne, der skal formidles, er ofte komplekse nok på originalsproget. At lave en god oversættelse, der får den fulde betydning af originalteksten frem, forudsætter at oversætteren har en omfattende viden om finansverdenen eller praktisk erfaring inden for området.

Lad mig illustrere det med et eksempel: “Japansk candlestick charting” er en metode, der er bredt anvendt i finansverdenen. Analysemetoden blev udviklet i det 16. århundrede af japanske købmænd for at gøre dem i stand til at holde styr på prisudviklingen på rismarkederne.

Candlestick diagrammerne er uundværlige, fordi de ved hjælp af et letforståeligt piktogram visuelt gengiver alle de vigtige kursbevægelser inden for en fastsat periode; til forskel fra søjle- eller linjediagrammer, der kun viser begrænsede data.

En lysestage (“candlestick”) på et diagram ser ud præcis som beskrevet; den har en krop – lige som et lys – og den har også en “væge”, der kan stikke ud enten foroven eller forneden på kroppen. Hvert lys repræsenterer kursudviklingen for én periode. Det vil sige, hvis diagrammet er sat til at have en tidsramme på en dag, repræsenter hvert lys én dag – hvis det er timebaseret, repræsenterer det én time. En analyse af de mønstre og formationer, de tidsbestemte lys danner i løbet af dagen, kan gøre aktiehandlere i stand til at aflæse markedet og lave gode handler.

Hvert lys viser de følgende kurser for den pågældende periode: åbningskursen, lukkekursen, periodens højeste kurs og periodens laveste kurs. Alle lys er derudover farvet for at indikere, om den gennemsnitlige kurs var højere eller lavere end i den foregående periode. Normalt indikerer farverne sort og rød en opadgående tendens, og hvid eller grøn en nedadgående tendens.

Candlesticks danner som regel mønstre i løbet af dagen, som analytikere følger tæt. Begrebet ”engulfing” (“opslugende”) bruges om candlesticks, hvor kroppen af lyset dækker kroppen af det foregående lys – dette mønster indikerer ofte en ændring i kursudviklingen. Begrebet ”hanging man” bruges, når der kun stikker en væge ud fra bunden af kroppen, som er tre gange længere end kroppen, og dette mønster er ligeledes et godt tegn på en mulig ændring i kursudviklingen.

Ved at sammenholde disse diagrammer med andre indikatorer, som for eksempel glidende gennemsnit, kan finansielle analytikere få fuld indsigt i de daglige markeder.

På baggrund af denne overfladiske forklaring af analysemetoder baseret på økonomiske diagrammer, kan du sikkert se, at enhver oversættelse af denne type økonomiske begreber til et andet sprog kræver en vis forhåndsviden om finansverdenen. Viden der opnås gennem erfaring – og viden som haves af professionelle oversættere med ekspertise på det økonomiske område!

Artikelen er fra Lingo24 oversættelsesbureau som tilbyder seriøs oversættelser i mange sprog. Hos Lingo24 kan du få din oversættelseservice lavet i Århus