Akupunktur – naturens medicin

Date Added: november 15, 2013

Author: Peter Jensen

For at blive behandler skal du tage uddannelsen som akupunktør – en uddannelse, som tager 2,5 år, og som giver dig både en teoretisk og praktisk tilgang til faget, så du er rustet til at skulle udføre behandlingen efterfølgende. Akupunktur kan bruges som behandlingsmetode over for en række forskellige sygdomme og lidelser.

Akupunkturens historie

Som behandlingsform er akupunktur en ældgammel kinesisk teknik, og teknikken bygger på en behandling af patienten ved hjælp af nåle. Vesten fik øjnene op for behandlingsformen i 1970’erne, og i Danmark stiftes Dansk Medicinsk Selskab i 1974, som er en faglig forening for læger med interesse for akupunktur. Tidligere blev akupunktur betragtet som en alternativ behandlingsform, men har efterhånden vundet indpas hos flere læger og på nogle sygehuse.

Den bagvedliggende tanke i akupunkturen er, at menneskets krop har en strøm af energi, som flyder igennem kroppen via en række energibaner, som kaldes meridianer. Hvis disse baner blokeres, så strømmen af energi ikke kan flyde frit igennem kroppen, bliver vi syge.

Hvad kan akupunktur bruges til?

Akupunktur kan bruges som behandling til en række forskellige sygdomme og lidelser. Mange har fundet det brugbart i forbindelse med de hormonelle forstyrrelser, man oplever i forbindelse med overgangsalderen. Akupunktur bruges også til kræftpatienter. Ikke fordi behandlingen kan helbrede kræft, men fordi behandlingen kan lindre de bivirkninger, som kræftpatienter ofte oplever efter kemobehandlingen.

Akupunkturbehandling har også vist sig nyttig i forbindelse som behandling af hovedpine og migræne. Her går behandlingen ind og fungerer smertelindrende, men kan også i nogle tilfælde give færre anfald og nedsætte graden af anfaldene.

I forbindelse med et rygestop har flere oplevet, at akupunktur kan hjælpe med at mindske trangen til cigaretter. Langt de fleste, som bruger akupunktur i forbindelse med deres rygestop, oplever helt at stoppe med at ryge, og mange oplever endvidere at undgå at tage på under deres rygestop, når de bruger akupunktur i forbindelse med deres afvænning.

Selve behandlingen

Før behandlingen starter, vil du skulle gøre rede for dit sygdomsforløb eller din lidelse. Behandleren vil herudfra kunne vurdere, om akupunktur vil kunne hjælpe dig, og i så fald hvilken form for behandling der vil gavne dig, og hvor mange gange behandlingen skal gentages. Alle nåle, som anvendes til akupunktur, er engangsnåle og er 100 % sterile, så sikkerheden er altid i orden. Normalt skal nålene sidde i kroppen i ca. 20-45 minutter, afhængig af hvilken form for behandling du skal have.

?

Efter behandlingen kan nogle opleve en smule ubehag i form af fx træthed, hovedpine og en prikkende fornemmelse i kroppen. Bivirkningerne er kun kortvarige og forsvinder derfor hurtigt igen.