Lær at bruge Loven om Tiltrækning

Date Added: oktober 15, 2018

Author: Niels Henson

Artiklen er inspireret af bogen “Koden der vil ændre dit liv”

Loven, eller energien, om du vil, er her altid og vil altid være her.

Loven om tiltrækning taler sjælens sprog og lytter efter hjertets kald.

Du skal ikke skabe den, blot genkende og forene dig med den. Man kan sige at du vælger selv om du vil have indflydelse, via tankens kraft, på dit liv, eller om du vil lade andre faktorer vise dig livsbanen. Du bestemmer, det ene er ikke mere rigtigt end det andet. 

Mange bøger er skrevet om dette emne, sort magi og alkymien er grene af denne lov. Mystikere og vismænd, poeter og hærførere har alle kendt og brugt loven om tiltrækning. Alverdens religioner har hver deres fortælling om sindets muligheder prædiket af forskellige figurer iklædt datidens dragt og med datidens symboler som tale. Moderne psykoterapi, psykologi og coaching taler i et væk om tankens kraft og sindets indflydelse. Der er intet nyt i det. Det nye er, at den menneskelige bevidsthed har nået et niveau hvor flere mennesker bliver bevidste om sindets muligheder og universets energier. Sammenhængen mellem psyke og fysik, ånd og materie synliggøres i vores bevidsthed.

TÆNK POSITIVT!

Tænk positivt! Jo oftere du er bevidst om positiv tænkning, jo oftere vil du ubevidst tænke positivt. Og det er der energien for alvor virker!  Efterhånden som du gennemgår vejledningen og processen vil en større klarhed melde sig. Denne klarhed eller indsigt er selvforstærkende, dvs. når du først har ”fanget” energien og tankegangen vil du opleve at resultaterne du ønsker i dit liv, indfinder sig hurtigere og meget nøjagtige.

Energien er som dit ubevidste sind: Den dømmer ikke eller vurdere. Det ubevidste af dig er det modsatte af dit Ego. Det ubevidste i dig og loven om tiltrækning kører på samme frekvenser. Derfor kan du få leveret det du ønsker. Hvad du end sender ud af tanker som er båret af ubevidsthedens dybe accept, har du bestilt! Når vi er opmærksomme på hvad der er godt for os og hvornår vi trives, vil vi tænke positivt og dermed modtage positive oplevelser. Har vi derimod ubevidst accepteret begrænsninger i vores liv, vil energierne acceptere det du acceptere og levere en begrænset hverdag med begrænsede muligheder. Det var jo det du troede på. 

Er det sindets uanede kræfter du vil samarbejde med og ønsker du adgang til hvad du på nuværende tidspunkt kun tør drømme om, er det vigtigt at lære loven at kende og kontrollere energierne. 

Læs mere her og lær at samarbejde med Loven om Tiltrækning