Whiplash og forsikring

Date Added: september 4, 2014

Author: Jonas Jørgensen

En ansvarsforsikring er en lovpligtig forsikring at tegne på sin bil, da der skal søges erstatning gennem denne, hvis der er flere involveret i ulykken. Er der kun en enkel, som er kommet til skade (soloulykke), så kan du ikke kræve erstatning fra din ansvarsforsikring, men du kan dog være berettiget fra din egen ulykkesforsikring eller en førerulykkesforsikring, hvis du ejer sådan en. Er modparten en flugtbillist, eller ikke er dækket af en forsikring, så kan du kræve erstatning fra DFIM . Er det din egen skyld, kan du altså også søge erstatning gennem din ansvarsforsikring.

Når du har været ude for en ulykke (typisk trafikuheld), og har fået diagnosen piskesmæld, er det vigtigt, at du undersøger hvilke muligheder du har for erstatning og hvad forsikringen dækker, i sådanne tilfælde. Ifølge færdselsloven er en trafikulykke et objektivt ansvar, og dette betyder altså at ejeren af bilen skal erstatte de skader, som bilen har forvoldt ved ulykken, selvom at det nødvendigvis ikke var føreren der var skyld i ulykken, og du skal som skadelidt ikke bevise nogen skyld hos modparten af ulykken.

Flere typer erstatning
Ejeren af bilen, som har forvoldt skade, har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, som kan dække alle skaderne. Som den, som er kommet til skade, kan du få en erstatning ifølge erstatningsansvarsloven for: ødelagt tøj og andre genstande, skader på din egen bil samt medicin- og behandlingsudgifter – dog skal du først søge at få dækket udgifterne til medicinal forbrug af din egen fritidsulykkesforsikring.
Ydermere kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvor du er delvis eller sygemeldt i længere perioder grundet skaden, du er altså berettiget til erstatning for den tabte løn, som beregnes ud fra hvor meget du i gennemsnit har tjent i perioderne før ulykken. Du skal dog kunne genoptage dit arbejde efter sygeperioden, på de samme vilkår som før skaden – så din arbejdsplads er sikret dig hel og frisk igen.

Erhvervsevne tab
Gør din ulykke sådan at du har mistet 15% eller mere af din evne til at arbejde ophører din ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor dette er vigtigt at bide mærke i, inden man ansøger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tal med din kiropraktor og/eller læge, for at finde ud af hvor slem din skade er, og hvordan dine fremtidsudsigter ser ud. Medfører din ulykke, at du ikke kan arbejde i samme omfang som før, eller måske ikke kan løfte så mange kilo som før, så kan du søge om ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningsbeløbet udregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen, altså hvis du har et erhvervstab på 25% og du før tjente 400.000 kr. om året, vil du altså få en erstatning på 1.000.000 kr. (0,25*10*400.000). Dog skal der lige tages hensyn til, at når du fylder 29 år giver loven et fradrag, som gør, at yngre personer får en højere erstatning end ældre.

Varige Mén
Har du fået varige men, kan du få en godtgørelse for dette, som dækker over de gener du har, samt de begrænsninger i hverdagen, som du har fået. I loven er der fastsat en godtgørelse som gør, at 1% varige men udgør omkring 8.175 kr. (anno 2014), og der bliver først betalt godtgørelse, hvis det varige men minimum er 5% og maksimum er på 120%. Disse procentuelle beslutninger bliver fastsat med udgangspunkt i arbejdsskade-styrelsens vejledende mentabel. Der er altså mange forskellige slags erstatninger, som du efter en ulykke med påført skade, kan søge om. Det er vigtigt at du hurtigst muligt kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med dine rettigheder til eventuel erstatning, som du måske ikke var klar over. Udgifterne til advokatbistand vil typisk blive betalt af ansvars-forsikringsselskabet, da disse udgifter også er en del af erstatningskravet. Derudover er det vigtigt, at du kontakter din læge, så dine skader kan bliver beskrevet og ført i journalen, både for at hjælpe dig selv, men også for at have beviser på disse skader.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal søge erstatning, eller hvad du er berettiget til, kan du som ovenstående er beskrevet, få en advokat til at hjælpe dig, efter at du selv har været til læge/kiropraktor. Ved at komme til læge/kiropraktor hurtigst muligt, kan du nemmere og hurtigere komme i gang med at undersøge hvilke erstatningskrav, som du har, samt at du kan begynde helingen i nakken med det samme, ved at få behandling hos en kiropraktor.