bliv i mig

Date Added: februar 4, 2010

Author: Jacob Bjorholm

Der er to ting som er altafgørende i vores liv som kristne. Nemlig det at Guds rige rodfæstes i os, og spredes omkring os. Når jeg taler om at etablere Guds rige mener jeg det, at Guds vilje, hans natur, egenskaber og kraft bliver manifesteret, først og fremmest i hans folk. Det næste skridt er så udvidelsen af Guds rige. Her manifesteres Guds vilje, passioner og dagsordner i samfundet omkring os. Det er vel vores alle sammens dybeste længsel, at komme tættere ind i en erfaring og oplevelse af Gud. At blive brugt af ham til, at bringe hans nåde, mirakelkraft og håb til en verden som, uden altid at vide det, længes efter det Gud har til den. Jesus kom her til verden med en vision – med en klart defineret dagsorden. “Ske din vilje” sagde Jesus i Matt. 6:10, “som i himlen således også på jorden”. En målsætning om, at med ham, skulle himlen invadere jorden. De fleste kristne idag lever desværre med en forvirret dagsorden om, at vores mål er himlen. Sandheden er at himlens mål er jorden!… Det er rigtig at hvis du skulle dø i troen på Jesus, så kommer du til himlen, til paradis med ham. Det er ikke noget jeg vil så den mindste smule tvivl om. Men det er ikke din evige destination. For Gud har en plan om, at lade himlen komme her til jorden og for evigt at bo her blandt menneskene. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Åb.21:1-3 Der er opfyldelsen af hele Guds frelsesplan, at sammenfatte alt, både det jordiske og det himmelske, i Kristus (Ef.1:10). Det er altså Guds plan at himlen skal invadere jorden. Og som vi så i Jesu bøn i Matt. 6, så er det altså en process som allerede er i gang. Vi er ambassadører, udsendinge, repræsentanter for det rige som er helt domineret af Guds vilje. Og det rige er vi kaldet til at lade invaderer den verden vi ser omkring os. I himlen er der ingen synd, ingen sygdom, ingen fattigdom og ingen frygt for noget som helst. Så det er rimeligvis ret at antage, at Guds rige er lige modsat denne her verden vi ser omkring os. Men det rige vi er talsmænd og kvinder for, sætter denne verdens normer, love og regler ud af kraft. Jesus kom bl.a. for at vise os hvem Faderen er. Men også for at vise os hvem vi er. Johannes siger det så præcist i 1.Joh.4:17 “som har er, er også vi i denne verden”. Hvordan er Jesus så? Tjaa – kig på hans liv da han vandrede her på jorden! Der hvor han kom frem måtte synd, sygdom, dæmonisk magt, fattigdom og frygt vige pladsen for Guds rige. Han er vores eksempel. Jesus har lovet os, at vi skal gøre de samme gerninger, enddog større! Det bør rejse et stort spørgsmål for os kristne. Hvordan i alverden kommer vi derfra hvor vi er nu, og så der til hvor Guds rige etableres og udvides som det gjorde i Jesu tjeneste? Løsningen findes faktisk i tre ord… “BLIV I MIG”. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Joh.15:1-8