Et ord til nu

Date Added: marts 26, 2010

Author: Jacob Bjorholm

“Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren; jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra.”
Jer.29:10-14

Den 9. april 2010 er det præcis 70 år siden af Danmark blev lagt under tysk herredømme i forbindelse med anden verdenskrig. Og det er samme dag 75 år siden at Dietrich Boenhoffer blev henrettet ved hængning af nazistyret i Tyskland. Det er en generation siden (Sl.90:10) og meget få fra den tid lever stadig. Bag enhver krig ligger der noget dybere end blot menneskelig ondskab – der ligger en åndelig realitet. Mere end krigen er en kamp om nationers herredømme og overlevelse, så er det en kamp mellem godt og ondt personificeret som Gud og Satan.

Krigen kunne startes fordi der var noget i gære i det åndelige. Og hvad anden verdenskrig angår, var en af åbningerne for denne krigs ødelæggelse af Europa, den voksende racisme som gav sig til kende gennem diverse teorier om racerenhed og overdreven applikation af darwinistiske evolutionsteoriers yderste konsekvenser.
Hitler var hverken den første eller den eneste, som havde ekstreme tanker i retning af den ariske races dominans. Disse tanker var vidt udbredte i hele Europa, blandt et bredt udsnit af befolkningen.

At denne ondskab, havde et ophav som kun kan forklares teologisk, kommer klart til udtryk i det intense diabolsk inspirerede jødehad som vokser frem. Et had som gennem tiden efter krigen til stadighed stikker sig grimme ansigt frem. Omend dog i en mere moderat klædning. Men vi har ikke råd til, at lade os snyde. Gud har klart udtrykt at den, enkeltperson eller nation, der forbander Israel vil Gud ligeså forbande, og den der velsigner, lover Gud ligeledes at velsigne. Derfor er det vigtigt, først og fremmest at vi beder for vores regering og folketing, men også at vi bruger vores stemme ved et parti som taler Israels sag. Uanset hvem du sætter din stemme ved, kommer du til at kompromittere en værdi. Vi har i Danmark ingen partier som helhjertet søger Gud. Så vælg med omhu næste gang du har chancen.

Disse 70 år siden krigen blev en realitet på dansk jord, omend i noget begrænset omfang sammenlignet med resten af Europa, har været en tid til lægedom for vores nation og for Europa som helhed. Dette forår, her i 2010, bliver en tid med et skifte i ånden. Et skifte som først vil tage os tilbage til vores rødder. Til tiden i 20‘erne og 30‘erne hvor vores åndsfyldte kirken blev grundfæstet som en del af kirkelivet i Danmark. Ikke sådan at forstå at tingene vil se ud som dengang; men den pionerånd som bevægelsen blev grundlagt på, den ild hvormed evangeliet blev forkyndt og den helhjertethed og overgivelse til Herren som var kendetegnende for mange af vores fædre og mødre i vækkelsen – disse elementer vil kendetegne det som Gud kommer til at gøre i den næste sæson.

Jeg tror at de næste 5 år for Danmark bliver en tid, hvor vi som Guds menighed, bliver klargjort. Vi er gået gennem 5 år med renselse og helliggørelse, nu er det tid til, at lade os fylde med det mål, som vi er renset til at kunne bære.

Et stort element i den fylde som kommer, indebærer helt sikkert, at Gud føjer os sammen i vores forståelse af at være ét legeme. Kirkeskel og mure blandt søskende i Herren er vi nødt til at lade blive brudt ned. Vi har ikke råd til “racerenhedslære” i Guds hus. Enhed handler ikke om, at vi er enige om teologien, men at vi kender sandheden. Om sandheden siger Jesus at det er ham der er sandheden. Derfor er det altafgørende at vi flytter os fra at spørge: “hvad er sandheden?” til at begynde at undersøge “hvem er sandheden?”

Mere end nogensinde før må vi søge Herren. Vi må lære ham at kende. Tiden er snart hvor det ikke længere er nok at vide om Jesus – men hvor det bliver afgørende for liv og død, at vi kender Jesus. Jeg oplever meget klart, at vi er i en tid nu hvor Herren er at finde (Es.55:6). Og derfor er det bydende nødvendig at vi søger ham.

En anden frugt vi kommer til at se i denne tid er en høst af sjæle. Og en af de store sluser i denne sammenhæng kommer til, at blive mennesker som en gang har valgt kirken, og i nogle tilfælde Gud, fra. Gud samler sit folk. Han fører de frafaldne og de lunkne tilbage til kirken og tilbage til ilden.

Vi må udnytte denne tid og maksimere vores potentiale med Gud nu. Og min opfordring er egentlig ret simpel: lær ham at kende – endnu bedre!

Til sidst så vil jeg gerne minde dig om, at vi erkender og profetere stykkevis – derfor vil det være en god ide, at læse Jer.29:10-14 igen og se hvad Helligånden taler til dig om.

Blessings

Jacob Bjorholm
www.blivimig.dk