ID: 17099

Title: Azeur skøde - http://www.azeur.info

PageRank:

Beskrivelse:

Vi udarbejder nyt skøde i forbindelse med overdragelse af ejendom ved skilsmisse eller samlivsophør, når en ny samlever skal være medejer eller ved overdragelse mellem forældre og barn. Vores pris herfor er kr. 1.495,00 ex. moms. Pris inkl. moms kr. 1.868,75.

Ved separation og skilsmisse er der ofte en fælles ejerbolig som skal overtages fuldt af den ene ægtefælle. Vi er specialiseret i at behandle sager hvor den ene af ægtefællerne overtager den andens andel af ejendommen.

Hos Azeur udarbejder vi det nye skøde, og sikrer at det indeholder de rigtige formuleringer. Vi varetager alle ekspeditioner, herunder tinglysning og berigtigelse – uanset hvor i landet du bor.

Kompetence er et nøgleord for os. Vi har en solid erfaring med køb og salg af fast ejendom. Vi arbejder seriøst med at varetage dine behov og er ansvarsforsikret i Lloyds International.

Link ejer: Dennis

Dato tilføjet: February 16, 2012

Antal Hits: 0