ID: 16363

Title: BP-HAVESERVICE klarer dit havearbejde på Vestfyn - http://www.bp-haveservice.dk/index.html

PageRank:

Beskrivelse:

Haver, grønne områder og befæstede arealer

Vi klarer opgaven med vedligeholdelse af grønne områder og befæstede arealer på Vestfyn. Gennem årene har firmaet løbende løst opgaver for såvel private som virksomheder.
Vi påtager os også arbejdsopgaver for boligforeninger vedrørende havearbejde og renholdelse omfattende vedligeholdelse af grønne områder og befæstede arealer.

Havearbejde og øvrige forefaldende opgaver

Foruden vi løser enhver opgave, der har relation til havearbejde omfattende vedligeholdelse af grønne områder og befæstede arealer, kan vi fx. også sikre rensning af tagrender og nedløbsbrønde mv.
Firmaet kan også udbedre mindre defekter på anlæg og installationer, som forefindes i tilknytning til den aktuelle ejendom – Vi har altid håndværktøj med i bilen.
Har kunden selv klaret opgaven med havearbejdet som fx klipning af hække og renholdoldelse af tilstødende arealer, tager vi os gerne af oprydningen og bortkørsel af haveaffaldet.

Haveservice omfatter både små og store opgaver

BP-HAVESERVICE er en enkeltmandsvirksomhed, hvilket sikrer kunden, at denne altid har reference til samme person. I relation hertil skal det også nævnes, at større opgaver til tider klares via hjælp fra gode og stabile samarbejdspartnere.
Enten det drejer sig om små eller store arbejdsopgaver, står vi til disposition, når det gælder hjælp til havearbejde og øvrige forefaldende opgaver som fx beskæring og træfældning mv.

Link ejer: Børge Poulsen

Dato tilføjet: July 24, 2011

Antal Hits: 2