Live poker i Ballerup Pokerklub

Date Added: oktober 23, 2009

Author: Mikkel H

Live Poker. Med jævne mellemrum dukker der tråde op på de danske pokerfora, hvor der stilles spørgsmål omkring beskatningen af gevinster. Oftest omhandler problemstillingen nu ikke så meget om hvordan man sikrer sig, at man betaler den skat af gevinsten man eventuelt skal, men mere omkring hvordan man med lovlige og ulovlige midler undgår at betale skat. Og til sidst hvad risikoen for – og sanktionen ved, at blive taget, mon kan være.

Af gode grunde forsøger jeg i denne artikel kun at belyse, hvordan en korrekt selvangivelse af pokergevinster laves. Det er selvfølgelig kun min opfattelse, og er SKAT ikke enig, så er det bare synd for dig. Jeg fralægger mig ALT ansvar.

Problemer med fradrag for rejser og internetforbindelse, rakeback og affiliate indtægter, sponsorater, valutakursgevinster og tab, samt staking og regnskabskrav ligger ud over formålet med denne artikel og vil, i det omfang jeg husker det, ikke blive belyst. Pokerturneringer i Ballerup pokerklub

Ligeledes er det ikke målet at lave en omsiggribende teoretisk gennemgang af dansk skatteret, men alene kort at opridse de vigtigste hovedregler omkring beskatning af pokergevinster. Forhåbentlig efterlades den interesserede poker.dk’er en anelse mere oplyst ved artiklens slutning, end da hun startede.

Hovedreglen er skattepligt

Dansk skatteret indeholder kun 3 vigtige §§, nemlig Statsskattelovens § 4-6. Derudover indeholder den et par hundredetusinde andre love, undtagelser, særbestemmelser, administrative forskrifter, cirkulærer og domme der også har en vis relevans for enkelte områder, men lad os starte med det vigtige.

Statsskattelovens § 4,: ”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

f) Af lotteri, samt andet spil og væddemål.” Spil poker i en Pokerklub, turneringer, pengepræmier

Pokergevinster er altså, som alle andre indkomster, skattepligtige i udgangspunktet. Og det selvom præmien ikke er kontanter, men en eller anden naturalieydelse (som det er muligt at værdiansætte).