Saxo Bank lancerer råvare-CFD’er

Date Added: juni 18, 2009

Author: Saxo Bank

Saxo Bank, der har specialiseret sig i onlinehandel og investeringer, lancerer nu råvare-CFD’er for at gøre det nemmere at handle med de mest likvide globale råvarer. Det sker som svar på den stigende efterspørgsel på futures-kontrakter på markedet for energi , metal- og landbrugsprodukter.

Saxo Banks råvare-CFD’er vil give lettere adgang til markederne for energi, korn, metaller og bløde råvarer samt større fleksibilitet. CFD’er udbydes i mindre handelsstørrelser og er kendetegnet ved en enklere prissætning (pr. enhed) end de tilsvarende futures-kontrakter. Desuden vil marginkravene generelt være lavere for CFD’er end for futures, da børsmæglere vil kunne opnå større eksponering for et mindre kapitalindskud.

Ifølge tal fra Futures Industry Magazine var der i 2008 en stigning på 64,5 % på markedet for grundmetaller, en stigning på 38,7 % på markedet for derivater inden for landbrug og en stigning på 16,8 % på markedet for derivater inden for energiområdet, mens stigningen for ædelmetallers vedkommende var på 19,5 %.

“I 2008 var der en massiv vækst på futures-markedet for energi , metal- og landbrugsprodukter, og i øjeblikket oplever vi også en kraftigt stigende efterspørgsel på råvarer, i takt med at investorerne fravælger almindelige aktier til fordel for investeringer, som pr. tradition bevarer deres værdi, f.eks. guld og olie,” siger Alan Plaugmann, chef for Saxo Banks afdeling for futures og fastforrentede værdipapirer.

“Hos Saxo Bank mener vi, at tendensen vil fortsætte i 2009, og vi har derfor lanceret råvare-CFD’er, så både børsmæglere og investorer kan få mulighed for at udnytte potentialet på dette marked.”

Saxo Bank vil udbyde op til 20 råvare-CFD’er i løbet af 2009, og kontrakterne vil være tilgængelige på alle Saxo Banks handelsplatforme (SaxoTrader, SaxoWebTrader og SaxoMobileTrader).

“Saxo Banks råvare-CFD’er er kendetegnet ved lave marginer og små handelsstørrelser, og der er ingen provisioner, hvilket betyder, at investorerne får bedre muligheder for at handle med likvide råvarer end via futures-kontrakter,” fortsætter Alan Plaugmann. “De vil med andre ord kunne opnå større eksponering, i og med at de nu har mulighed for at føje områderne energi, metaller og råvarer til deres portefølje.”

Om Saxo Banks råvare-CFD’er
Saxo Banks råvare-CFD’er udløber hver måned og afregnes kontant på udløbsdatoen for den underliggende future. Der vil være tilbud om “front month” (nuværende kontrakt) og “back month” (efterfølgende kontrakt) for at give kunderne mulighed for manuelt at overføre positioner fra én kontrakt til den næste. Råvare-CFD’er udbydes i mindre handelsstørrelser end den underliggende future. Eksempelvis er indgangskravet for CFD-handel, når det gælder råolie (USA), ikke 1.000 tønder, men 25 tønder. Hver CFD er noteret som én enhed af den underliggende kontrakt (f.eks. én tønde). Der er ingen finansieringsomkostninger eller provision forbundet med handel med råvare-CFD’er, men Saxo Banks udbudspriser for de enkelte CFD’er inkluderer et spread, hvilket indebærer, at der er en forskel på CFD’en og futuren, selv om prisen på CFD’en følger futurens pris. Saxo Banks direkte kunder og IB-kunder (IB = “introducing brokers”) får automatisk mulighed for at handle med råvare-CFD’er, mens Saxo Banks samarbejdspartnere og partnerkunder kan få de samme muligheder på anmodning.

Om Saxo Bank
Saxo Bank har specialiseret sig i online handel og investering, som sætter bankens kunder i stand til aktiehandel med såvel danske aktier som internationale aktier, handel med valuta, CFD’er, futures, optioner og andre derivater. Saxo Banks platform SaxoTrader er tilgængelig direkte via Saxo Bank eller en af bankens partnere. White Labelling er et vigtigt forretningsområde for Saxo Bank og omfatter tilpasning og branding af bankens online handelsplatform til andre finansielle institutioner og mæglere. Saxo Bank har flere end 120 White Label-partnere og tusindvis af kunder i over 180 lande. Banken har hovedkontor i København og kontorer i Australien, De forenede arabiske emirater, Frankrig, Italien, Japan, Schweiz, Singapore, Spanien, og Storbritannien.

Saxo Bank har specialiseret sig inden for bla. aktiehandel, handel med CFD’er og