Oversættelsesværktøj har begrænsninger

Date Added: november 18, 2008

Author: Nora Zavalczki

Datalingvisters hellige gral har altid været at nå frem til en fuldt automatisk maskinoversættelse af høj kvalitet. Dette mål blev først tacklet af amerikanske videnskabsmænd i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950erne. Man var lige begyndt at blive klar over tidlige computeres betydning som et værktøj til hurtig og nøjagtig matematisk beregning, og det blev formodet, at med en lettere tilpasning ville disse computere gøre det at oversætte sprog til en leg.

Det blev dog snart tydeligt, at tidlige algoritmer ikke magtede at anerkende, at den automatiske oversættelse af sprog var langt mere kompleks end først antaget. Et af de vigtigste principper inden for lingvistik er, at der ikke findes nogen direkte lighed eller ord for ord korrespondance sprog imellem, og derfor kan oversættelse ikke gøres til en ren mekanisk proces.

Desuden blev mekaniske oversættelsesmetoder mødt af en anden hindring alle sprog blev udviklet på baggrund af deres egne unikke historiske og kulturelle begivenheder. Disse begivenheder formede alle aspekter omkring et sprogs grammatik, syntaks, idiomer, semantik og kollokationer, og derfor er der ikke alene ingen direkte lighed sprog imellem, men en maskine kan have svært ved at skelne mellem begreber inden for det samme sprog.

Et eksempel herpå og en anden af oversættelsesværktøjs begrænsninger er entydighed. Entydighed drejer sig om at finde den rette fortolkning af et ord, som eventuelt har mere end en betydning. Lad os kigge på to sætninger for at illustrere dette fænomen:

· Jeg så to får i dag

· Jeg får røde knopper

I den første sætning er får selvfølgelig et dyr, og i den anden sætning benyttes det som et verbum, der betyder bliver udsat for.

På samme måde kan maskinoversættelser ikke tage hensyn til unik kulturel fraseologi, som ikke har noget oversættelsesmæssigt modstykke, men måske nærmere betegnet de kan ikke komme med et kvalificeret bud ud fra vendingens kontekst. Her er to eksempler på ordrette oversættelser af almindelige tjekkiske vendinger. Efter nogen overvejelse er det muligt for et menneske at nå frem til en tilnærmelse af meningen ud fra konteksten:

· Den ene hånd vasker den anden = Den ene tjeneste er den anden værd.

· Fisk og gæster lugter ilde tredje dag = Bliv ikke for længe‘.

Maskinoversættelsesteknologi har gjort store fremskridt siden de meget tidlige oversættelsesforsøg i 1950erne. Kraftigere algoritmer og kraftigere computere har gjort maskinoversættelse til et kraftigt hjælpemiddel for oversættere. Faktisk ser mange virksomheder, som tilbyder oversættelsesservicer, delvis maskinoversættelse om et nyttigt tidsbesparende stykke værktøj. I den sidste ende er kernen bag perfekte oversættelser dog karakteregenskaberne skelnen og fri vilje, som indtil videre kun ses hos menneskelige oversættere.

Lingo24 oversættelsebureauer tilbyder oversættelser i mange sprog og gratis nyttige udtryk på verdens mest talte sprog.