At støbe smykker

Date Added: september 27, 2009

Author: Bo Kalvslund

Smykker

Fremstillingen af smykker sker som regel ved en kombination af mange forskellige teknikker.

Traditionelle guldsmede-teknikker er at save, file og lodde smykker sammen.

Herved fremstilles som hovedregel unikasmykker i een eller kun nogle få eksemplarer.

I disse unikasmykker kan også indgå støbte elementer som loddes på sammen med de andre dele.

Smykker kan også fremstilles som udelukkende støbte emner.

Støbningen kan enten være sandstøbning eller cire perdu = tabt voks.

Sandstøbning

Sandstøbning foregår ved at der foretages et aftryk i to halve stålforme fyldt med en speciel form for sand (knust musten iblandet formolie).

Sandet tilføjes en indløbskanal samt luftkanaler og det smeltede metal hældes i formen der herefter skilles ad og ikke kan bruges igen. Der kan selvfølgelig opbygges en ny form hvorved emnet kan reproduceres.

Een af begrænsningerne ved denne støbemetode er at det kræver at det emne man vil støbe har slipform.

Cire Perdu

Cire Perdu betyder på fransk tabt voks.

Dette hentyder til det der sker når man støber på denne måde – man taber det stykke voks man har fremstillet – dvs originalen går tabt – i modsætning til sandstøbning hvor originalen er intakt.

De to hovedmetoder til at støbe efter denne metode er slyngestøbning og vakuumstøbning.

Forskellen i metoden er den kraft hvormed det flydende metal introduceres i støbeformen: enten via centrifugalkraften i slyngestøb eller via vakuum i den anden støbemetode.

I korte træk kan cire perdu beskrives ved at man fremstiller en original i f.eks. ostevoks eller filevoks.

Denne original indgipses i en stålkuvette. Stålkuvetten udbrændes i en ovn hvorved voksen går tabt.

Herefter kan der støbes i den nu hule gipsform.

Stålkuvetten overføres hurtigt til en spand med vand kort tid efter metallet er introduceret i formen- herved pulveriseres gipsen og det støbte emne kan færdiggøres.

Hos www.monbo.dk sælger vi smykker der enten er fremstillet ved sandstøb eller ved vakuumstøb.