Det kimer nu til julefest

Date Added: december 29, 2014

Author: Claus

N.F.S. Grundtvig blev født i 1783 af sognepræst Johan Grundtvig og Cathrine Marie Grundtvig. Han kom fra en konservativ luthersk-pietistisk præsteslægt og blev født på Sydsjælland i byen Udby, hvor faderens embede lå placeret.

Da han var 15 år, blev han optaget på latinskolen i Aarhus, efter at have forberedt sig i 6 år på en latinskole i Thyregod.

Som ung tager han en teologisk embedseksamen, uden selv at vise en større interesse for faget.

I 1803 kunne Grundtvig kalde sig for teologisk kandidat fra Københavns universitet. Han erklærede sig som renlivet rationalist og han havde på dette tidspunkt veget bort fra hjemmets måde at følge kristendommen på.

I Grundtvigs barndomshjem spiste man risengrød og flæskesteg , og så spillede man om pebernødder. Desuden læste man juleevangeliet og sang julesalmer.

Så man kan sige at Grundtvigs opvækst bar præg af kristne traditioner og en typisk dansk måde at fejre julen på.

Grundtvig startede på en af Danmarks mest elskede julesalmer, Det kimer nu til julefest, da han var 34 år. Den var stærkt inspireret af en af Luthers salmer, som han prøvede at fordanske. Med denne salme Det kimer nu til julefest formåede han at skrive sig ud af mørket og ind i lyset fra evangeliet.

Salmen Det kimer nu til julefest blev skrevet i en mørk krisetid og den skulle være med til at minde læserne om Jesu Kristus, verdens lys, der kom til jorden for at bryde med mørket. Netop lyset er en af grundstenene i denne tekst til Det kimer nu til julefest. Det var Jesu Kristus som bragte lyset til verden, på en kold og mørk nat. Hans pludselige tilstedeværelse var med til at skabe håb og tro til folket.

Det kimer nu til julefest blev trods en masse skrevet lyrik, anset for en af hans tidlige salmer. Han formåede i hans liv at skrive over 1500 tekster, der ofte blev anset for teologiske tanker, som ofte ender i troen. ”Velan, min sjæl, så vær dog glad”, skriver han ligeledes i salmen.

Julesalmen Det kimer nu til julefest formår at indfange julens gode og glade budskab og den er så godt som uundgåelig her i Danmark. Grundtvigs tilgang til at forfatte tekster bliver stadig anset som moderne og det er med til at gøre at denne salme er slidstærk og levende for selv nyere generationer. Grundtvig følte aldrig at hans tekster var færdige og han kunne blive ved med at omskrive og rette dem. Salmen Det kimer nu til julefest er skrevet i et nøgent og stramt sprog.

Find tekst her: Det kimer nu til julefest
Find musik til: Det kimer nu til julefest